Sylwia Staleńczyk-Janc – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Sylwia Staleńczyk-Janc

radca prawny
Transakcje, obsługa podmiotów gospodarczych, spory korporacyjne

Sylwia Staleńczyk-Janc doradzała w wielu transakcjach M&A, głównie w sektorze ochrony zdrowia oraz nowych technologii. Ma też doświadczenie w prowadzeniu sądowych sporów cywilnych, korporacyjnych oraz karnych, dla klientów korporacyjnych i wspólników spółek. Koordynowała postępowania wewnętrzne (internal investigations) służące wyjaśnieniu nieprawidłowości dotyczących zdarzeń takich jak sprzeniewierzenie mienia oraz działanie na szkodę przedsiębiorstwa.

Zajmuje się pełną obsługą prawną transakcji nabyć podmiotów gospodarczych oraz sporządzaniem raportów z badań prawnych. Wspiera klientów również w zakresie doradztwa korporacyjnego, w szczególności prowadzi projekty z zakresu restrukturyzacji grup spółek.

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2010)

stypendystka Università degli Studi di Milano (2009)

studia podyplomowe Prawo własności intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński (2016)

studia podyplomowe Historia sztuki, Collegium Civitas (2019)

Ożóg Tomczykowski (2017-2021)

Krassowski (2012-2017)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie