Natalia Falęcka-Tyszka – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Natalia Falęcka-Tyszka

radca prawny
Doradztwo dla podmiotów z sektora life science oraz z zakresu własności intelektualnej

Natalia Falęcka-Tyszka doradza podmiotom leczniczym oraz producentom i dystrybutorom wyrobów medycznych i produktów leczniczych, jak również innym przedsiębiorcom działającym w sektorze ochrony zdrowia, którzy w swojej działalności muszą uwzględniać specyfikę branży.

Zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi różnych aspektów prawa własności intelektualnej.

Doradza w szczególności w zagadnieniach regulacyjnych i handlowych związanych z farmaceutykami (w tym lekami biologicznymi), żywnością i suplementami diety, wyrobami medycznymi, kosmetykami.

Przygotowuje oraz opiniuje umowy dotyczące prowadzenia badań klinicznych. Zajmuje się kwestiami odpowiedzialności za badania kliniczne.

Doradza w sprawach dotyczących ochrony prawnej leków innowacyjnych.

Reprezentuje klientów w cywilnych sporach sądowych.

Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych, a także w przygotowaniu i negocjowaniu ugód oraz różnego rodzaju umów. 

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego, filii University of Florida przy Uniwersytecie Warszawskim

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

staże w kancelariach prawnych (Gessel, Rymar)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Izba Adwokacka w Warszawie (adwokat niewykonujący zawodu)