Monika Wieczorkowska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Monika Wieczorkowska

Monika Wieczorkowska

rzecznik patentowy

Krajowy i europejski rzecznik patentowy

Monika Wieczorkowska zajmuje się prawem własności przemysłowej. Doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i spornych przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM).

Od 2005 r. jest również europejskim rzecznikiem patentowym.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2014 r.

Wydział Prawa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski (specjalizacja: polityka amerykańska)

Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski

Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński

Special Module on Community Trademarks, Uniwersytet Alicante, Hiszpania

Podyplomowe Studium w zakresie projektowania wzorniczego w zarządzaniu rozwojem nowego produktu, Szkoła Główna Handlowa i Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Doświadczenie w dziedzinie własności intelektualnej zdobywała w znanej kancelarii rzeczników patentowych.

Izba Rzeczników Patentowych w Warszawie

International Trademark Association