Michał Barłowski – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Michał Barłowski

Michał Barłowski

radca prawny, starszy doradca

Restrukturyzacje, transakcje, upadłości – 25 lat doświadczeń w obsłudze klientów

Michał Barłowski zajmuje się prawem gospodarczym. Doradza przy restrukturyzacjach, zajmuje się sytuacją podmiotów zagrożonych niewypłacalnością oraz upadłych, w tym sytuacją grup kapitałowych działających w Polsce i na terenie UE.

W latach 2005-2009 prowadził pierwszą w Polsce transgraniczną upadłość polskiej spółki na podstawie rozporządzenia WE 1346/2000 zakończoną wykreśleniem spółki z rejestru. W 2009 r. doradzał przy jednym z pierwszych połączeń transgranicznych przeprowadzonych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. W 2011 r reprezentował klienta przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (C-116/11).

Był członkiem dwóch grup ekspertów Komisji Europejskiej: przygotowującej projekt rozporządzenia 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego oraz opracowującej propozycję dyrektywy wprowadzającej wspólny standard dla postępowań zapobiegających upadłości w poszczególnych państwach członkowskich (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU). Propozycja dyrektywy została przyjęta przez Komisję 22 listopada 2016 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1990)

London School of Economics and Political Science, University of London (Bachelor of Science in Economics (1982-1985)

Ukończył kursy na członków rad nadzorczych w NFI oraz członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Był jednym z założycieli, wspólników i członków zarządu kancelarii Amhurst Brown sp. z o.o., polskiego biura brytyjskiej firmy prawniczej Amhurst Brown Colombotti (1991-1998).

W latach 1999–2014 starszy wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy, kierował zespołami M&A i prawa upadłościowego i naprawczego.

Członek rad nadzorczych w spółkach publicznych i prywatnych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji – członek zarządu

International Bar Association

Instytut Allerhanda

International Insolvency Institute

„Restrukturyzacja po nowemu” Rocznik 2016

„Company Formation: A Practical Global Guide, Third Edition (współautor rozdziału dotyczącego Polski), Globe Law and Business, 2015

„Zdążyć przed upadłością” Rocznik 2015

„Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w razie niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.” Rocznik 2013

„Zgodność francuskiej procedure de sauvegarde z polskim porządkiem publicznym – zagadnienia praktyczne” Rocznik 2012

Od 2005 r. jest redaktorem na Polskę magazynu „International Corporate Rescue” wydawanego przez Chase Cambria.

Chambers Europe (2013 – 2019), prawo upadłościowe i naprawcze

The Legal 500 EMEA (2014 – 2017), prawo upadłościowe i naprawcze

Who’s Who Legal 2020, prawo upadłościowe i naprawcze (Thought Leaders)

Best Lawyers® 2014, prawo upadłościowe i naprawcze