Marta Kozłowska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Marta Kozłowska

Marta Kozłowska

adwokat

Rozwiązywanie sporów sądowych i arbitrażowych

Dr Marta Kozłowska zajmuje się postępowaniami sądowymi i arbitrażowymi, w szczególności dotyczącymi umów handlowych, nieuczciwej konkurencji i prawa budowlanego. Ma też doświadczenie w sporach dotyczących sektora energetycznego.

W ramach French Desk obsługuje klientów francuskojęzycznych.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2013 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013, ukończony z wyróżnieniem)

Szkoła Prawa Francuskiego organizowana na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Université de Poitiers (Master professionnel de Droit des affaires, spécialité Droit français et européen des affaires)

Doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2018)

ICC Young Arbitrators Forum

„Spory z umów ubezpieczeniowych w branży budowlanej” (współautorka), Rocznik 2023

„Rozstrzyganie sporów korporacyjnych przez sądy arbitrażowe” (współautorka), Rocznik 2020

„Jak wprowadzenie dobrych praktyk może skrócić czas postępowań arbitrażowych, ograniczyć ich koszty i zapewnić ochronę przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2019, nr 1