Marcin Pietkiewicz – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Marcin Pietkiewicz

radca prawny, partner

Transakcje na rynkach kapitałowych (ECM i DCM), doradztwo dla instytucji finansowych oraz spółek publicznych

Marcin Pietkiewicz jest współodpowiedzialny za praktykę rynków kapitałowych i instytucji finansowych. Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym, problematyką corporate governance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnieniami regulacyjnymi dotyczącymi instytucji finansowych, w tym outsourcingu i compliance.

Bierze udział w przygotowywaniu dokumentacji związanej z emisją akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych. Doradza przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, transakcjach przejęć oraz nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doradza również w zakresie sekurytyzacji i obrotu wierzytelnościami, a także w zakresie crowdfundingu oraz wirtualnych walut (bitcoin).

Uczestniczy w pracach dotyczących finansowania projektów (nabycie akcji, szczególne rodzaje finansowania).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim

W latach 2003-2004 pracował w kancelarii Wasylkowski, Wiater i Wspólnicy należącej do międzynarodowej sieci firm prawniczych współpracujących z Deloitte.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Delisting spółki publicznej – co zrobić, żeby się powiodło” (współautor), Rocznik 2022

„Tajemnica zawodowa a zbywanie wierzytelności” (współautor), Rocznik 2020

„Mieć ciastko i zjeść ciastko… czyli o finansowaniu przez subpartycypację wierzytelności” (współautor), Rocznik 2019

„Po co spółce giełdowej kapitał docelowy?” (współautor), Rocznik 2019

„Czy opcje na akcje pomogą zatrzymać najlepszych?” (współautor), Rocznik 2018

„Transakcje przejęć spółek giełdowych – jak sobie radzić z informacjami poufnymi?” (współautor), Rocznik 2017

„Ochrona interesów klientów firm inwestycyjnych” (współautor), Rocznik 2016

„(R)ewolucja w obowiązkach informacyjnych spółek giełdowych” (współautor), Rocznik 2015

„Jaki będzie rynek funduszy inwestycyjnych po implementacji dyrektywy ZAFI?” Rocznik 2014

„Czy spółka komandytowo-akcyjna trafi na giełdę?” (współautor), Rocznik 2013

„Dual listing” (współautor), Rocznik 2012

The Legal 500 EMEA 2019, fundusze inwestycyjne

IFLR1000 (2017 – 2022), rynki kapitałowe (akcje, obligacje, finansowanie strukturalne i sekurytyzacja)