Małgorzata Sokołowska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Małgorzata Sokołowska

radca prawny
Doradztwo dla sektora life science oraz nowych technologii i ochrony danych

Małgorzata Sokołowska doradza instytucjom publicznym, podmiotom leczniczym oraz producentom i dystrybutorom wyrobów medycznych, produktów leczniczych i biomedycznych w zakresie spraw regulacyjnych oraz wszelkich usług świadczonych przez te podmioty.

Zajmuje się również zagadnieniami nowych technologii w medycynie, w tym związanych z big data, sztuczną inteligencją, eHealth, mHealth, internetem rzeczy, MedTech, MedLab, uczeniem maszynowym, monitoringiem pacjentów, ochroną danych osobowych i cyberbezpieczeństwem danych medycznych.

Ma doświadczenie w obszarze finansowania podmiotów z sektora ochrony zdrowia oraz prowadzenia projektów B+R. Jako ekspert administracji publicznej uczestniczy w projektach dotyczących ochrony zdrowia, dostępności do administracji oraz poprawy jakości w służbie zdrowia w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia (tworzenie i restrukturyzacja podmiotów leczniczych, telemedycyna, zarządzanie procesami i ubezpieczenia zdrowotne).

Doradza przy wprowadzaniu na rynek wyrobów oraz produktów leczniczych, zawieraniu umów handlowych, ocenie ryzyka odpowiedzialności za produkt oraz wycofywaniu z obrotu i używania wyrobów medycznych.

Uczestniczy w projektach transakcyjnych obejmujących sporządzanie analiz prawnych spółek, w tym podmiotów leczniczych.