Maciej A. Szewczyk – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Maciej A. Szewczyk

radca prawny, partner

Wieloletnie doświadczenie transakcyjne

Maciej A. Szewczyk zajmuje się prawem handlowym, zwłaszcza w zakresie transakcji fuzji i przejęć, oraz bieżącą obsługą korporacyjną spółek handlowych.

Uczestniczył w szeregu skomplikowanych (w tym multijurysdykcyjnych) projektów transakcyjnych obejmujących w szczególności nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw, ich składników, jak również udziałów i akcji w spółkach kapitałowych.

Posiada uprawnienia solicitora Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu).

Koordynuje prace firmowego Common Law Desk oraz jest zastępcą redaktora naczelnego portalu „Co do zasady”.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2007 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Law Society of England and Wales

International Bar Association

„Krótka historia elektronizacji prawa spółek” (współautor), Rocznik 2022

„O potrzebie prawa holdingowego w Polsce” (współautor), Rocznik 2021

„Due diligence – czy wciąż potrzebne?” (współautor), Rocznik 2020

„Wypłata dywidendy – jak omijać rafy” (współautor), Rocznik 2019

„Ryzyka związane z posługiwaniem się standardowymi klauzulami umownymi” (współautor), Rocznik 2018

„Kto może działać w imieniu spółki?” (współautor), Rocznik 2017

„Zielone światło dla powoływania członków zarządu z mocą wsteczną?” (współautor), Rocznik 2016

„Granice ingerencji wspólników spółek kapitałowych w sprawy spółki” (współautor), Rocznik 2015

„Konsekwencje wadliwej reprezentacji stron umowy” (współautor), Rocznik 2014

„Ochrona informacji poufnych udostępnionych w ramach badania prawnego” (współautor), Rocznik 2013

„Kiedy inwestor uzyskuje realny wpływ na sprawy spółki?” (współautor), Rocznik 2012

„Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki” Rocznik 2011

„Climate Change Liability. Transnational Law and Practice” (współautor rozdziału dotyczącego Polski), Cambridge University Press, 2011

The Legal 500 EMEA (2021 – 2022), prawo korporacyjne / fuzje i przejęcia