Katarzyna Wilczyk – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Obszary prawa

Katarzyna Wilczyk

radca prawny
Wieloletnie doświadczenie w prawie pracy i prawie HR 

Katarzyna Wilczyk zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, prawem ubezpieczeń społecznych oraz prawnopracowniczymi aspektami outsourcingu.

Doradza klientom m.in. w związku z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy (w tym z kadrą menedżerską), restrukturyzacją zatrudnienia, relacjami ze związkami zawodowymi, wewnątrzzakładowymi źródłami prawa pracy, postępowaniami antymobbingowymi, bieżącą obsługą prawną. Opracowuje pracownicze aspekty raportów due diligence. Pracuje dla klientów z różnych sektorów gospodarki.

Prowadzi postępowania sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych i reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS i Państwową Inspekcję Pracy.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2021 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Raczkowski sp.k. (2015 – 2021)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu