Katarzyna Pikora – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Katarzyna Pikora

radca prawny

Katarzyna Pikora zajmuje się prawem własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawem internetu. Doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących licencjonowania praw własności intelektualnej, tworzenia umów w zakresie praw własności intelektualnej oraz IT, naruszenia znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz praw autorskich i pokrewnych.

Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów o rejestrację domen internetowych przed polskimi sądami arbitrażowymi, Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Czeskim Sądem Arbitrażowym. Reprezentuje też klientów w postępowaniach spornych dotyczących znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP. Jest również profesjonalnym pełnomocnikiem w sprawach dotyczących znaków towarowych toczących się przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2013 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006)

Dwuletni kurs prawa brytyjskiego oraz unijnego w Centrum Prawa Brytyjskiego, filii University of Cambridge przy Uniwersytecie Warszawskim

Roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego, filii University of Florida przy Uniwersytecie Warszawskim

Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego na Politechnice Warszawskiej (2015)

Doświadczenie w dziedzinie własności intelektualnej zdobywała w znanej kancelarii rzeczników patentowych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Kiedy przepakowanie leków jest legalne?” Rocznik 2016