Joanna Prokurat – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Joanna Prokurat

doradca podatkowy

Doradca podatkowy z ponad 10-letnim praktycznym doświadczeniem w obsłudze podatkowej

Dr Joanna Prokurat doradza w sprawach dotyczących polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, międzynarodowego planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej oraz podatku transakcyjnego. Świadczy usługi doradztwa podatkowego w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Doradza w zakresie podatku od gier. Świadczy usługi ukierunkowane zarówno na optymalizację opodatkowania, jak i ograniczenie ryzyk podatkowych.

Prowadzi przeglądy podatkowe (tax reviews), w tym przeglądy typu due diligence, oraz przygotowuje analizy podatkowe dla firm inwestujących w Polsce. Doradza przy obsłudze transakcji, których przedmiotem są udziały lub akcje, przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część bądź aktywa. Świadczy wsparcie podatkowe w zakresie efektywnego finansowania lub jego restrukturyzacji. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym. Prowadzi szkolenia z dziedziny podatków.

Reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych.

Ma doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów korzystających ze wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym kwalifikowanego jako pomoc publiczna. Świadczy usługi związane z pozyskiwaniem pomocy publicznej dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych i budżetu Unii Europejskiej, jak również doradza przy projektach, na które pozyskiwane są środki publiczne. Obsługuje podmioty prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Pracuje dla klientów polskich i zagranicznych działających w różnych branżach, m.in. produkcyjnej i dystrybucyjnej, nowych technologii, finansowej, nieruchomościowej czy FMCG.

Jest autorką licznych publikacji podatkowych w prasie fachowej.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2013 r.

Doktor nauk prawnych (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) – obroniony z wyróżnieniem doktorat pt. „Opodatkowanie wirtualnych walut na przykładzie bitcoina”

Studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego (Uniwersytet Warszawski)

Magister prawa (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), magister ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), magister stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)

Studia na Northeastern Illinois University in Chicago

Pracę zawodową związaną z doradztwem podatkowym rozpoczęła w 2006 r., pracując w Wielkiej Czwórce, w tym na stanowisku menedżera.

Oddział Mazowiecki Krajowej Izby Doradców Podatkowych

„Czy interpretacja indywidualna chroni jej adresata, jeśli zmieniło się prawo? ”, Rocznik 2022

„Odpowiedzialność członka zarządu spółki jako beneficjenta pomocy publicznej w kontekście zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2021 nr 2

„Podatkowe instrumenty wspierania działalności innowacyjnej”, Rocznik 2021

„Efekt zachęty – coraz częściej naruszany warunek uzyskania pomocy publicznej” (współautorka), Rocznik 2021

„Rok z podatkową ulgą na działalność B+R”, Rocznik 2017

„Fundusz inwestycyjny zamknięty – wciąż skuteczne narzędzie optymalizacji podatkowej” Rocznik 2016

„(Nie)umyślne wyłudzenie pomocy publicznej” (współautorka), Rocznik 2016

„Wszystkie odcienie wsparcia dla działalności innowacyjnej w Polsce” Rocznik 2015

„Kłopoty z pomocą publiczną” (współautorka), Rocznik 2015

The Legal 500 EMEA (2021 – 2022), podatki

The Legal 500 EMEA 2022, bankowość i finanse