Joanna Prokurat – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Joanna Prokurat

radca prawny, doradca podatkowy, partner

Ponad 15 lat praktycznego doświadczenia w podatkach oraz pomocy publicznej

Dr Joanna Prokurat doradza w sprawach dotyczących polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, międzynarodowego planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej oraz podatku transakcyjnego. Świadczy usługi doradztwa podatkowego w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Doradza w zakresie podatku od gier. Świadczy usługi ukierunkowane zarówno na optymalizację opodatkowania, jak i ograniczenie ryzyk podatkowych.

Prowadzi przeglądy podatkowe (tax reviews), w tym przeglądy typu due diligence, oraz przygotowuje analizy podatkowe dla firm inwestujących w Polsce. Doradza przy obsłudze transakcji, których przedmiotem są udziały lub akcje, przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część bądź aktywa. Świadczy wsparcie podatkowe w zakresie efektywnego finansowania lub jego restrukturyzacji. Zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym. Prowadzi szkolenia z dziedziny podatków.

Reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych.

Ma doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów korzystających ze wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym kwalifikowanego jako pomoc publiczna. Świadczy usługi związane z pozyskiwaniem pomocy publicznej dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych i budżetu Unii Europejskiej, jak również doradza przy projektach, na które pozyskiwane są środki publiczne. Obsługuje podmioty prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Pracuje dla klientów polskich i zagranicznych działających w różnych branżach, m.in. produkcyjnej i dystrybucyjnej, nowych technologii, finansowej, nieruchomościowej czy FMCG.

Jest autorką licznych publikacji podatkowych w prasie fachowej.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2013 r.

Doktor nauk prawnych (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) – obroniony z wyróżnieniem doktorat pt. „Opodatkowanie wirtualnych walut na przykładzie bitcoina”

Studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego (Uniwersytet Warszawski)

Magister prawa (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), magister ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), magister stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski)

Studia na Northeastern Illinois University in Chicago

Pracę zawodową związaną z doradztwem podatkowym rozpoczęła w 2006 r., pracując w Wielkiej Czwórce, w tym na stanowisku menedżera.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Oddział Mazowiecki Krajowej Izby Doradców Podatkowych

„Przedawnienie roszczeń finansowych w pomocy publicznej”, Rocznik 2023

„Czy interpretacja indywidualna chroni jej adresata, jeśli zmieniło się prawo?”, Rocznik 2022

„Odpowiedzialność członka zarządu spółki jako beneficjenta pomocy publicznej w kontekście zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2021 nr 2

„Podatkowe instrumenty wspierania działalności innowacyjnej”, Rocznik 2021

„Efekt zachęty – coraz częściej naruszany warunek uzyskania pomocy publicznej” (współautorka), Rocznik 2021

„Rok z podatkową ulgą na działalność B+R”, Rocznik 2017

„Fundusz inwestycyjny zamknięty – wciąż skuteczne narzędzie optymalizacji podatkowej” Rocznik 2016

„(Nie)umyślne wyłudzenie pomocy publicznej” (współautorka), Rocznik 2016

„Wszystkie odcienie wsparcia dla działalności innowacyjnej w Polsce” Rocznik 2015

„Kłopoty z pomocą publiczną” (współautorka), Rocznik 2015

The Legal 500 EMEA (2021 – 2023), podatki

The Legal 500 EMEA 2022, bankowość i finanse

World Tax 2023 – 2024