Hanna Drynkorn – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Hanna Drynkorn

radca prawny

Zamówienia publiczne i projekty infrastrukturalne, PPP, FIDIC

Dr Hanna Drynkorn zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów krajowych i zagranicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma także doświadczenie związane z realizacją inwestycji w formule PPP.

Doradza we wszystkich stadiach procesu inwestycyjnego, w szczególności świadczy pomoc prawną przy realizacji projektów infrastrukturalnych opartych o warunki kontraktowe FIDIC oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto świadczy pomoc prawną w sprawach regulacyjnych dotyczących transportu kolejowego.

Jest również zaangażowana w działalność Korean Desk.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2013 r.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2013), szkoły prawa amerykańskiego prowadzonej przez Chicago-Kent College of Law przy Uniwersytecie Wrocławskim (2012) oraz studiów podyplomowych z zakresu FIDIC na Politechnice Wrocławskiej (2015).

Ukończyła również doktoranckie studia prawa w Katedrze Prawa Publicznego Gospodarczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz obroniła rozprawę doktorską pt. „Przedmiotowe zmiany umów o zamówienia publiczne na roboty budowlane w świetle prawa polskiego i europejskiego” (2019).

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

„Granice kar umownych wobec podwykonawców i ich wymierzanie w przypadku odstąpienia od umowy” (współautorka), Rocznik 2020

„Siła wykonania zastępczego”, Rocznik 2018

„Świadectwo przejęcia części robot – kompromis między wykonawcą a inwestorem”, Rocznik 2017

„Odbiór obiektu nie musi oznaczać zakończenia prac budowlanych”, Rocznik 2016

„FIDIC a realizacja inwestycji w Polsce”, Rocznik 2016

„Prawo zamówień publicznych” (współautorka), LexisNexis Polska, Warszawa 2014

The Legal 500 EMEA (2022 – 2024), zamówienia publiczne

IFLR1000 2023, Project development (Rising star)