Ewa Butkiewicz – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Ewa Butkiewicz

radca prawny, starszy doradca

Doradztwo, zwłaszcza regulacyjne, dla sektora life science, dla sieci sprzedaży i instytucji finansowych

Dr Ewa Butkiewicz udziela pomocy prawnej instytucjom finansowym w zakresie spraw regulacyjnych oraz usług świadczonych przez te podmioty. Doradza we wszelkich aspektach związanych z praktyką polskiego nadzoru bankowego, jak również w kwestiach związanych z rynkiem walutowym oraz z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Uczestniczy w przygotowywaniu warunków świadczenia różnych usług bankowych (w tym na rzecz konsumentów) oraz w zakresie regulacji outsourcingowych i elektronicznych instrumentów płatniczych. Doradza międzynarodowym klientom w zakresie struktur cash-poolingowych.

Prowadzi również projekty związane z sieciami sprzedaży.

Rozwinęła praktykę kancelarii w dziedzinie life science. Klientom z tego sektora doradza w szczególności w zagadnieniach regulacyjnych i handlowych związanych z farmaceutykami, w tym lekami biologicznymi, żywnością i suplementami diety, wyrobami medycznymi, kosmetykami.

Przygotowuje oraz opiniuje umowy dotyczące prowadzenia badań klinicznych, zajmuje się kwestiami odpowiedzialności za badania kliniczne. Doradza w sprawach dotyczących ochrony prawnej leków innowacyjnych. Reprezentuje klientów z sektora farmaceutycznego i żywnościowego w sporach administracyjnych i cywilnych, w tym w sporach patentowych.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła jako doradca w 2003 r., w latach 2004-2014 była wspólnikiem.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

International Bar Association, Banking Law Committee Member of the Advisory Board (Past Co-Chair)

Lex Mundi, Healthcare and Life Sciences Group (Chair-Emeritus)

Rada Ekspercka Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (członek)

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego (wiceprezes zarządu)

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

„Zespół badawczy w badaniach klinicznych – co mówi prawo”, współautorka, Rocznik 2024

„Internet ciał – na drodze do uregulowania” (współautorka), Rocznik 2023

„Zgody wymagane w badaniach klinicznych” (współautorka), Rocznik 2022

„Rating firm spożywczych, czyli kontrola z korzyścią dla kontrolowanego”, Rocznik 2020

„Używki – trudny temat dla legislatora”, Rocznik 2019

„Lepiej dmuchać na zimne”, Rocznik 2018

„Set-off law and practice: An international handbook” (aktualizacja rozdziału dotyczącego prawa polskiego), Oxford University Press, 2017

„International encyclopedia of agency and distribution agreements” (IEADA) (aktualizacja rozdziału dotyczącego prawa polskiego), Wolters Kluwer, 2017

„International banking law and regulation” (aktualizacja rozdziału dotyczącego prawa polskiego), Center for International Legal Studies, 2017

„Trzeba – i można – domagać się rozstrzygnięcia swojej sprawy” (współautorka), Rocznik 2017

„Wiedza konsumenta – nakłady producenta. Jak rozkłada akcenty prawo żywnościowe?”, Rocznik 2016

„Telemedycyna transgraniczna odległa wizja czy bliska przyszłość?”, Rocznik 2015

„Świadczenie wyrównawcze dla dystrybutora?”, Rocznik 2014

The Legal 500 EMEA 2023, ochrona zdrowia i life sciences

Who’s Who Legal 2022, bankowość, life sciences

LMG Life Sciences 2015, prawo regulacyjne (medyczne/farmaceutyczne)

Best Lawyers® 2014, bankowość i finanse