Bartosz Kuraś – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Bartosz Kuraś

radca prawny, partner

Transakcje i prawo ochrony środowiska

Bartosz Kuraś, LL.M., zajmuje się prawem cywilnym i handlowym. Prowadzi transakcje fuzji i przejęć oraz bieżącą obsługę korporacyjną spółek handlowych. Koordynuje badania prawne spółek (due diligence). Uczestniczył w licznych projektach transakcyjnych obejmujących w szczególności nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw, ich składników (w tym nieruchomości) oraz udziałów i akcji w spółkach kapitałowych.

Zajmuje się również nowymi technologiami (obsługa projektów z udziałem Venture Capital i platform crowdfundingowych) oraz prawem ochrony środowiska (odpowiedzialność za szkody w środowisku i gospodarka odpadami).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2008 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006)

Wydział Prawa Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu (2008)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

„Należyta staranność i uzasadnione ryzyko gospodarcze – zmiany w przepisach na korzyść członków zarządu?” (współautor), Rocznik 2022

„Kontrola inwestycji w Polsce – dodatkowa ochrona przed przejęciami” (współautor), Rocznik 2021

„Jak nie marnować żywności – czyli o wysortach w procesie produkcyjnym” (współautor), Rocznik 2018

„Nabycie przedsiębiorstwa: odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania zbywcy” (współautor), Rocznik 2017

„Co grozi nabywcy nieruchomości poprzemysłowej?” (współautor), Rocznik 2015

„Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody a proces inwestycyjny i transakcje fuzji i przejęć” (współautor), Rocznik 2013

„Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska spowodowana działalnością związaną z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego” (współautor), Rocznik 2012

„Zasada „zanieczyszczający płaci” a odpowiedzialność za zanieczyszczenie gleby spowodowane działalnością rolniczą (zagadnienia wybrane)” [w:] Przegląd Prawa Rolnego 1(10)/2012

„Kiedy nabywca nieruchomości ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenia” Rocznik 2011

The Legal 500 EMEA 2022, prawo korporacyjne / fuzje i przejęcia

The Legal 500 EMEA 2021, prawo korporacyjne / fuzje i przejęcia, Private Equity