Anna Dąbrowska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Anna Dąbrowska

radca prawny, wspólnik

Prawnik transakcyjny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych

Anna Dąbrowska zajmuje się obsługą transakcji ze szczególnym uwzględnieniem aspektów korporacyjnych. Uczestniczyła w licznych połączeniach i przekształceniach podmiotów prawnych, jak również w transakcjach związanych z nabyciem przedsiębiorstw lub ich składników.

Prowadzi obsługę spraw bieżących wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, włączając w to tworzenie, restrukturyzację i likwidowanie spółek osobowych, kapitałowych, przedstawicielstw i oddziałów, dokonywanie zmian w strukturach korporacyjnych oraz inicjowanie i monitorowanie procesów rejestracyjnych związanych z takimi zmianami.

Posiada także uprawnienia solicitora Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu).

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy współpracuje od 1996 r. (z przerwą w latach 2001-2004).

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1999)

Kurs prawa angielskiego i europejskiego – Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (1998-1999, ukończony z wyróżnieniem)

Wcześniej pracowała w spółce Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe i w kancelarii Wasylkowski i Wspólnicy.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

NYSBA

The Law Society of England and Wales

International Bar Association – wiceprzewodnicząca European Regional Forum

„Krótka historia elektronizacji prawa spółek” (współautorka), Rocznik 2022

„Należyta staranność i uzasadnione ryzyko gospodarcze – zmiany w przepisach na korzyść członków zarządu?” (współautorka), Rocznik 2022

„O potrzebie prawa holdingowego w Polsce” (współautorka), Rocznik 2021

„Due diligence – czy wciąż potrzebne?” (współautorka), Rocznik 2020

„Wypłata dywidendy – jak omijać rafy” (współautorka), Rocznik 2019

„Ryzyka związane z posługiwaniem się standardowymi klauzulami umownymi” (współautorka), Rocznik 2018

„Kto może działać w imieniu spółki?” (współautorka), Rocznik 2017

„Zielone światło dla powoływania członków zarządu z mocą wsteczną?” (współautorka), Rocznik 2016

„Granice ingerencji wspólników spółek kapitałowych w sprawy spółki” (współautorka), Rocznik 2015

„Ochrona informacji poufnych udostępnionych w ramach badania prawnego” (współautorka), Rocznik 2013

The Legal 500 EMEA (2019 – 2022), prawo korporacyjne / fuzje i przejęcia

The Legal 500 EMEA (2021 – 2022), private equity

Chambers Europe (2014 – 2022), obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia

Chambers Europe (2018 – 2020), private equity

Chambers Global (2014 – 2022), obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia

IFLR 1000 (2017 – 2022), fuzje i przejęcia