Panel dyskusyjny: „Biznes 2030 – 2050: ograniczone zasoby, nieograniczone możliwości?” – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Panel dyskusyjny: „Biznes 2030 – 2050: ograniczone zasoby, nieograniczone możliwości?”

Europejski Zielony Ład ma obniżyć emisję gazów cieplarnianych i doprowadzić do neutralnej klimatycznie Europy. W trakcie X Europejskiego Forum Nowych Idei poprowadzimy panel dyskusyjny na temat realizacji tych założeń.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych wymaga gruntownej transformacji unijnej gospodarki. Ma ona zostać przeprowadzona z poszanowaniem zasady sprawiedliwości społecznej. Zmniejszenie emisji wymagać będzie wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego w myśl trzech priorytetowych założeń: ograniczaj, używaj ponownie, przetwarzaj.

W trakcie EFNI rozmawiać na ten temat będą:

  • Katarzyna Byczkowska (Dyrektorka Zarządzająca, BASF Polska),
  • Mirosław Proppé (Prezes Zarządu, WWF Poland),
  • Joanna Kulczycka (Kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk)
  • Anna Sapota (Wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej, Tomra).

Dyskusję poprowadzi Dominik Wałkowski z praktyki ochrony środowiska naszej kancelarii.

Rozmówcy postarają się wspólnie znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytania związane z proekologiczną transformacją gospodarczą UE:

  • Czy przedsiębiorcy realizujący założenia gospodarki obiegu zamkniętego mają szansę pozostać konkurencyjni w stosunku do podmiotów spoza UE?
  • Czy nowe zasoby, materiały i technologie na pewno są lepsze, bezpieczniejsze i bardziej przyjazne naturze niż te używane od lat?
  • Czy czeka nas zmniejszenie konsumpcji, a zatem ograniczanie produkcji i rozwoju działalności gospodarczej?
  • Czy możliwy jest świat bez odpadów, czyli czy obieg zamknięty da się domknąć?
  • Jaki wpływ mają regulacje prawne na tempo i jakość zachodzących zmian?

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest partnerem wspierającym EFNI 2021.

Więcej informacji na stronie internetowej EFNI.