Zakres usług – farmaceutyki, żywność, FMCG – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Farmaceutyki, żywność, FMCG

Oferujemy pełną obsługę prawną firmom z sektora produktów konsumenckich oraz działającym w branżach szczególnie regulowanych, w tym farmaceutycznej, żywnościowej, kosmetycznej, wyrobów medycznych oraz chemicznej.

Nasze doradztwo obejmuje procedury dopuszczania produktów do obrotu, ich klasyfikację, oznakowanie, prezentację i reklamę, jak też zagadnienia związane ze sprzedażą produktu, jego ochroną na rynku, zapewnieniem bezpieczeństwa oraz odpowiedzialnością za produkt.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed inspekcjami nadzorującymi rynek oraz w sporach przed sądami administracyjnymi.

Dbamy o to, by nasza pomoc miała jak największą wartość praktyczną. Przekładamy zamierzenia biznesowe klientów na przewodniki instruujące, jak spełnić właściwe wymagania prawne.

Współpracujemy z uczelniami, instytutami naukowymi oraz stowarzyszeniami branżowymi.

Dzielimy się wiedzą, organizując dyskusje panelowe w gronie przedstawicieli biznesu, nauki oraz organów nadzoru.