Zakres usług – ochrona zdrowia – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kompleksowa pomoc prawna dla klientów z sektora ochrony zdrowia

Doradzamy podmiotom leczniczym oraz producentom i dystrybutorom wyrobów medycznych i produktów leczniczych, jak również innym przedsiębiorcom działającym w sektorze ochrony zdrowia, którzy w swojej działalności muszą uwzględniać specyfikę branży.

Naszą specjalnością jest prowadzenie transakcji fuzji i przejęć w sektorze ochrony zdrowia. Prowadzimy poprzedzające te transakcje badania prawne podmiotów leczniczych, weryfikując m.in. zgodność działania z wymogami regulacyjnymi, przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych i praw pacjentów, a także status realizacji kontraktów z NFZ.

Pomagamy w zagadnieniach regulacyjnych dotyczących tworzenia podmiotów leczniczych oraz korporacyjnych, organizacyjnych i rzeczowych wymogów ich funkcjonowania. Doradzamy, jak spełnić obowiązki dotyczące zatrudnienia personelu medycznego i jak chronić prawa pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne, również w aspekcie cyberbezpieczeństwa.

Świadczymy pomoc prawną na etapie zawierania oraz wykonywania umów z NFZ (w tym w kwestiach nadwykonań), a także w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności danych o stanie zdrowia pacjentów).

Doradzamy w kwestiach warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przy użyciu rozwiązań telemedycznych oraz prowadzenia niestandardowych terapii w ramach eksperymentów medycznych.

Sporządzamy i negocjujemy umowy o prowadzenie badań klinicznych i innych badań medycznych (postmarketingowych) ze sponsorami tych badań.

Prowadzimy badania zgodności prawnej w ramach programów compliance.

Reprezentujemy klientów w sporach sądowych i pozasądowych wynikłych na tle zastosowanych procedur medycznych oraz użytych wyrobów medycznych (ostatnio reprezentowaliśmy producenta ortopedycznych wyrobów medycznych w sporach z pacjentami wynikłych na tle zastosowanych u nich procedur medycznych oraz użytych wyrobów medycznych).