Spory sieci handlowych z dostawcami w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory sieci handlowych z dostawcami w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji

Reprezentujemy duże sieci handlowe w sprawach dotyczących zarzutu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w związku z pobieraniem wynagrodzeń za usługi świadczone na rzecz dostawców w ramach kanału dystrybucji oraz rabatów potransakcyjnych i premii pieniężnych.

Prowadziliśmy i prowadzimy kilkadziesiąt takich spraw przed sądami wszystkich instancji.

Podejmując się obrony sieci handlowych przed roszczeniami dostawców, korzystamy z interdyscyplinarnego zespołu złożonego z prawników mających doświadczenie w różnych dziedzinach prawa (cywilnego, konkurencji, podatkowego) oraz ekspertów w zakresie marketingu i ekonomiki przedsiębiorstw.

Wielokrotnie dowiedliśmy przed sądem, że wysuwane przez dostawców żądania zwrotu pobranych przez sieci handlowe opłat za usługi wykonane w kanale dystrybucji oraz udzielonych tym sieciom rabatów potransakcyjnych i wypłaconych im premii pieniężnych są bezpodstawne lub co najmniej znacznie zawyżone.

 

Pełen zakres usług praktyki znajduje się tutaj.

 

Kontakt:

Jan Ciećwierzjan.ciecwierz@wardynski.com.pl

Monika Hartungmonika.hartung@wardynski.com.pl

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00